X

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Türk Lirası $ US Dollar
X

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Türk Lirası $ US Dollar

Yazılım Buluşları Nasıl Korunur ?

AnasayfaYazılarWeb YazılımYazılım Buluşları Nasıl Korunur ?

Yazılım Buluşları Nasıl Korunur

 

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte yazılımlara yapılan büyük miktardaki yatırım, bilgisayar yazılım ve programlarının yasal olarak korunmasının önemini artırmaktadır. Aslında çok eski zamanlardan beri, çağın ihtiyaçlarını karşılamak için ulusal yasalar ve uluslararası düzenlemeler geliştirilmiş ve hukuk, hukuk normları ve uluslararası anlaşmalarla yazılımlar için korunmuştur.

 

 Yazılım Nedir?

 

 Yazılım, teknik bir terim olarak, bir talimatlar topluluğudur ve çeşitli programlar ve kodlar içerir. Bilgisayar programı, yazılımların en önemli parçalarından biridir. Yazılımın genel olarak iki kısma ayrıldığı söylenebilir: sistem yazılımı ve kullanıcı yazılımı.

 

 Hukuken Nasıl Korunur?

 

 Kanunların gerektirdiği özelliklere sahip olması ve üçüncü kişiler tarafından kabul edilmesi ve bu kapsamda korunması durumunda bilgisayar programlarının çalışır durumda kabul edilmesinin yolu açıktır. Burada korunan, bilgisayar programlarının kaynak kodu ve nesne kodudur.

 

 Yazılım Sahibinin Hakları Nelerdir?

 

 Manevi haklar; mali haklar, işleme hakları, çoğaltma hakları, yayın hakları, performans hakları, yayın ve umuma iletim olarak sıralanabilir. Eser sahibi bahsi geçen hakları tescil veya herhangi bir formaliteye tabi olmaksızın kullanma hakkına sahiptir. Konularımız için önemli olan kopyalama hakkı, eserin aslının veya kopyalarının herhangi bir işlemle kopyalanması suretiyle kullanılabilir. Örneğin, İnternet'ten bir bilgisayar programı veya yazılımı indirmek kopyalama olarak kabul edilir.

 

 Genel bir kural olarak, FSEK korumalı çalışmanın kişisel kullanım için kopyalanması yasaldır. Ancak kanun koyucu bilgisayar programları için özel düzenlemeler oluşturmuş ve kişisel, araştırma veya bilimsel amaçlarla dahi olsa programların çoğaltılmasına izin vermemektedir. Bu nedenle, bir lisans sözleşmesine tabi olmayan bir bilgisayar programının kişisel kullanım için dahi olsa indirilmesi eser sahibinin telif hakkı ihlali teşkil edecektir.

 

 Yazılım Patenti Alınır mı?

 

 Yazılım patenti nasıl alınır veya yazılım patenti alınabilir mi gibi soruların yazılım üzerine çalışan kişilerin aklına gelen ilk sorular arasında yer aldığı söylenebilir. Dünya pratiğinde tartışmalıdır ve farklı ülkelerde farklı yöntemler tespit edilmiştir, kural olarak bizimki dahil hukuk sisteminde yazılım kullanılmamaktadır.

 

 Patent alınamaz. Sınai mülkiyet kanununda bilgisayar programlarının patentlerle korunmadığı açıkça belirtilmiştir. Yukarıdaki koşullarla yazılım, fikir ve sanat eserleri kanunları kapsamında eser olarak korunabilmekte ve sahibine çeşitli hukuki imkânlar sağlamaktadır. Ancak özellikle, bir cihaza yazılımın entegre edildiği ve buluşun özelliklerini taşıyan bir ürünün patent konusu olabilmesi veya teknik olarak etkin bir buluş olması durumunda bilinen durumun ötesinde ileri teknoloji olması mümkündür. Yazılım ile sanat, bu bir patent başvurusunun konusu olabilir.

 


Top